Levi Hilmar Arctander Haldorsen

www.haldorsen.com

adm hans haldorsen

Levi Hilmar Arctander Haldorsen

Sakset fra avisen i anledning Levis 50-årsdag i året 1946.

 

Levi Haldorsen Sr

"En i Evenes kjent og aktet person, Levi Haldorsen, Leiros, fyller 50 år mandag den 1 Juli (født 1896).

 

I ganske ung alder begynte han sin deltagelse i Lofot- og Finnmarksfiske, storsildfiske og andre fiskerier. Under forrige verdenskrig (første) deltok han i flere sesonger som selfanger i Nord-Ishavet og Kvitsjøen. Han kjenner disse næringsveger inngående fra egen deltagelse.

 

Fra 1922 til 1925 arbeidet han på Bjørnøya og Svalbard. Han tilegnet seg selvsagt inngående kjennskap til kullgruvearbeiderens kår. I noen år arbeidet han på Telegrafverket som linjebygger. I 1928 reiste han til Canada. Der deltok han bl.a. med skogsarbeid, farmerarbeid og forskjellig annet. Dessuten arbeidet han 5 år i en gullmine i Vancoveravsnittet i nærheten av Alaska.

 

Våren 1935 kom han heim igjen; men ikke for å slå seg til ro, men får å prøve livet som hvalfanger i Syd-Ishavet. Det var vanskelig om å få hyre i de dager og det viste seg å være umulig for Haldorsen å slippe til. Men vanskelighetene er til for ham for å overvinnes. Han gikk derfor til Oslo Børs og kjøpte seg tilstrekkelig med aksjer i selskapet. Med disse foran seg fant selskapet ham en plass ombord. Han deltok i hvalfangsten til våren 1939. De siste år seilte kokeriet under tysk flagg, og det var nok dette som satte en stopper for hans hvalfangerliv.

 

Like etter han kom tilbake fra Canada overtok han sin farsgård. Denne har han selv drevet siden 1939. Han regnes for å være en dyktig gårdbruker. Om dette vitner også hans driftshus og den orden som er på hans gård.

 

Over alt hvor han har ferdes, har han fått gode venner og kamerater. Hans dyktighet, innsikt og gode humør har gjort han til den selvskrevne leder der fikk de mest krevende og ansvarsfulle oppgaver å løse. Han regnes for en altmuligmann. Det er ikke det praktiske arbeid han ikke har kjennskap til og kan utføre. Han har vært ute for mang en vanskelig situasjon både på hav og land, og har alltid kommet godt fra det.

 

Men det skal ikke forbause noen om han på nytt får utferdstrangen over seg og går til nye og krevende oppgaver.

Når nå Haldorsen passerer sitt livs middagshøyde, vil en ønske ham fortsatt god helse og lykkelige år."

 

-------

Fra Torkil Grindstein (ref slektsdata Geni)

 

Leiros, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge

July 1, 1896 - March 18, 1964 (67)

 

Immediate Family:

Son of Haldor Mathias Nilsen and Elisabeth Abelona Nilsen

Husband of Johanna Marie Haldorsen, father of Haldor Einar Haldorsen; Inger Grete Gustavsen (f. Haldorsen).

 

Brother of Peder Meier Haldorsen Leiros Ross; Augusta Karoline Haldorsen; Peder Levi Haldorsen; Berte Kornelie (Rones) Haldorsen; Jens Arctander Haldorsen, Elen Peroline Haldorsen og Ebba Ranveig Haldorsen.

 

Half brother of Karl Alfred Haldorsen; Anna Pauline Elisabeth Smedsli; Nils Elias Johan Haldorsen; Ingvald Hermann Haldorsen and Ingeborg Harr Haldorsen.